Načelnik Ajnadžić uputio otvoreno pismo Dini Mustafiću

Ova administracija se zalaže za parkove i trgove, a ne beton

Duboko razočaran i neugodno iznenađen posljednjim istupima Dine Mustafića, a u vezi navodne izgradnje zgrade od sedam spratova u blizini Narodnog pozorišta, upućujem još jedno otvoreno pismo režiseru u nadi da će prestati dezavuisati javnost:

Gospodine Mustafić, u mandatu ovog načelnika izgrađene su na desetine igrališta i parkova, uređeni trgovi i pješačke zone, a da se malo manje bavite populizmom i političkim kampanjama, znali biste koji sve i gdje. Primjera radi, uređeni su trgovi Susan Sontag, Jurislav Korenić, Trg Prvog korpusa, Merhemića trg, parkovi Safeta Isovića i Kemala Montena, park Svjetlosti, a u toku je realizacija projekta zaštite stoljetnih platana u parku Mirze Delibašića i Davorina Popovića. Umjesto Vaše neistinite tvrdnje kako Ajnadžić betonira životni prostor, nudim Vam fotografije i zajednički obilazak lokacija na kojima je zasađeno na hiljade novih stabala i to je naša zelena priča umjesto Vašeg betona.

Dakle, administracija u ovom mandatu posvećuje veliku pažnju oslobađanju prostora od vozila i objekata i obezbjeđivanju površina za pješake i rekreaciju. Želim samo da Vas napomenem da je ovaj načelnik potrošio dvije godine mandata u nastojanjima da park prof.dr. Nijaz Duraković u Hasatahani oslobodi od projekta koji je predviđao izgradnju objekta u centralnoj zoni parka na površini od 3,5 hiljada kvadratnih metara u osnovi plus pristupne puteve čime bi se ugasila priča o parku i zelenoj površini. I to objekta čiji ste upravo Vi bili žestoki zagovornik. Uzimajući u obzir ovu činjenicu, jako je licemjerna Vaša zaštita interesa i građana i pješaka. Naprotiv, Vaša namjera je itekako vidljiva, ali nju ću ostaviti za kraj ovog pisma koje temeljim na argumentima, a ne paušalnim i površnim konstatacijama.

Naglašavam da je ideja o spajanju trgova Susan Sontag i Jurislav Korenić bila delegirana sa najboljom namjerom kako bi se centralna gradska zona „očistila“ i bila u svrsi pješaka. Tim povodom Općina se u nekoliko navrata obraćala Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa KS gdje smo tražili stav Zavoda u vezi navedene inicijative. U odgovoru Zavoda koji objavljujem zajedno sa ovim pismom jasno je zašto Općina nije mogla realizovati ideju spajanja trgova. Dakle, mišljenje Zavoda je bilo negativno jer je hotel „Pošta“ upisan na Listu evidentiranih, prethodno zaštićenih i zaštićenih nepokretnih spomenika kulture i prirodne baštine.

Nadalje, svaki Vaš prijedlog može da dođe u redovnu proceduru, a poznato je i kako se planovi rade u nekoliko faza:

  • Donošenje odluke o pristupanju izradi plana
  • Ugovaranje i obezbjeđenje podloga za izradu plana
  • Izrada koncepta plana
  • Javna tribina
  • Izrada prednacrta plana
  • Utvrđivanje nacrta plana
  • Javni uvid i rasprava o planu
  • Sumiranje rezultata javne rasprave
  • Prijedlog plana
  • Usvajanje plana

U cijeli proces je uključen stručni tim Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, a o svemu konačnu odluku donosi Općinsko vijeće. Prema tome, načelnika u ovoj cijeloj priči nema i načelnik nije taj koji donosi i usvaja regulacione planove.

Još jednom želim da napomenem, da se Vi na jedan nekorektan način uključujete u nešto što još nije ni završeno, a kao i svi ostali građani imate priliku da u redovnoj proceduri date svoj doprinos.

Moj stav je dakle poznat još ranije, ali ponavljam ga još jednom. Ukoliko ne postoji mogućnost spajanja trgova, navedeni objekat, hotela „Pošta“ treba obnoviti u skladu sa mišljenjima nadležnih stručnih ustanova i to Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa KS i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Dakle, u cjelosti podržavam stavove i mišljenja nadležnih i odgovornih stručnih institucija Kantona Sarajevo u vezi sa ovim objektom.

Za kraj sam ostavio razmišljanje o stvarnim motivima Vaših izjava u javnosti. Jasno je da Vama nije u interesu da zaštitite prostor, jer ste ustvari dokazali suprotno predlažući i grčevito se boreći da u jednom od najvećih parkova u centru grada „nikne“ objekat koji bi potpuno uništio funkciju parka. Nije Vama motiv ni sprečavanje takozvanog urbicida, jer da jeste mogli biste reći barem dva projekta, konkretno očuvanja okoliša, koja su realizovana u mandatu ovog načelnika. Dio tih projekata sam Vam naveo na početku ovog pisma. Neumjesno je i degutantno da se Vi kao kulturni radnik uključujete u izbornu kampanju i pozivate da se ne glasa za načelnika koji još nije kandidat, niti je uopće odlučio da li će se kandidirati na narednim izborima.

Kada već radite ovakve stvari onda barem budite iskreni i otvoreni i svrstajte se i zvanično na stranu Vaše (Naše) stranke. I ponudite svoj program za podizanje kvalitete života stanovnika Centra. Nemojte ga graditi na neistinitim tvrdnjama.

U nadi da ćete moj savjet primiti najdobronamjernije i da ćete ovaj put pročitati moj odgovor i, ako ništa, upoznati se sa osnovama prostornog planiranja i subjektima koji donose odluke, s poštovanjem, Prof.dr. Nedžad Ajnadžić