Javna tribina o Prijedlogu izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski park Crni vrh“

Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 51. redovnoj sjednici, održanoj 27. februara 2020. godine donijelo Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski park Crni vrh“.

U vezi sa navedenim, predviđeno je organiziranje javnog uvida u prijedlog plana, kao i obaveza održavanja javne tribine, odnosno upoznavanja javnosti.

Općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je, s obzirom na preporuke kriznih štabova u vezi okupljanja građana, a s ciljem prevencije širenja koronavirusa, ustanovio praksu da građani mogu elektronskim putem upućivati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na predloženu plansku dokumentaciju.

Materijal za pomenuti prijedlog plana je građanima dostupan na web stranici Općine Centar: http://www.centar.ba/stranica/up-rp-projekti

Zainteresovani sve svoje primjedbe i sugestije na materijal mogu dostaviti putem e-maila: selma.islambegovic@centar.ba  i eldina.sehovic@centar.ba

Primjedbe i sugestije građani i svi zainteresirani mogu dostaviti do 16. jula 2020. godine.