Javna tribina o Prijedlogu izmjena i dopuna Regulacionog plana „Panjina kula-Hrastovi, lokalitet Breka“

Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 8. vanrednoj elektronskoj sjednici, održanoj 29. aprila 2020. godine, donijelo Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Panjina kula-Hrastovi, lokalitet Breka“, kao i odluku o njenom provođenju.

Kako nalažu zakonske norme predviđeno je organizovanje javnog uvida u prijedlog plana i javne rasprave.

 

Općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je, s obzirom na preporuke kriznih štabova u vezi okupljanja građana, a s ciljem prevencije širenja koronavirusa, ustanovio praksu da građani mogu elektronskim putem upućivati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na predloženu plansku dokumentaciju. Stoga će javni uvid u prijedlog plana te javna rasprava biti održana elektronskim putem u trajanju od sedam dana.

 

Materijal za pomenuti prijedlog plana je građanima dostupan na web stranici Općine Centar: www.centar.ba na sljedećem linku:
http://www.centar.ba/stranica/up-rp-projekti 

Zainteresovani sve svoje primjedbe i sugestije na materijal mogu dostaviti do 16. jula 2020. godine putem e-maila: selma.islambegovic@centar.baeldina.sehovic@centar.ba.