11. jula na području općine Centar oglasit će se sirene u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici

U znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, na području svih općina Kantona Sarajevo u subotu, 11. jula ove godine, tačno u 12 sati, simbolično će se oglasiti sirene civilne zaštite u trajanju od jedne minute.

Podsjećamo, inicijativu za simbolično obilježavanje 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici na području svih kantona u FBiH pokrenuo je Grad Sarajevo na čelu sa gradonačelnikom Abdulahom Skakom.

 

Vlada KS je prihvatila ovu inicijativu Grada Sarajeva i Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, te zadužila Kantonalnu upravu civilne zaštite da koordinira njenu realizaciju sa općinskim štabovima.

 

U vezi sa navedenim obavještavaju se građani općine Centar da će se po nalogu Kantonalne uprave civilne zaštite u subotu 11. jula 2020. godine u 12 sati uključiti sa svih sirenskih mjesta signal - prestanka opasnosti (jednolični ton u trajanju 60 sekundi) u povodu obilježavanja 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

 

Signal će se emitovati sa sljedećih sirenskih mjesta:

- Zgrada Općine Centar (Mis Irbina 1)

- Objekat MZ Soukbunar (Soukbunar 203)

- Krug rezervoara na Crnom Vrhu

- Krug DVD Bjelave (Bjelave 44)

- Objekat MZ Koševsko brdo (Braće Begić 11)

- Objekat MZ Hrastovi – Mrkovići (Panjina kula do 78)

- Objekat MZ Betanija – Šip (Dejzina Bikića 6)

- Objekat MZ Pionirska dolina (Nahorevska 103)

- Objekat MZ Nahorevo (Nahorevo bb)