Kapitalni projekat u MZ „Hrastovi-Mrkovići“ vrijedan oko 6 miliona konvertibilnih maraka

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je zajedno sa predsjedavajućom Općinskog vijeća Centar Karolinom Karačić i njenim zamjenikom Mustafom Mulićem, svojim saradnicima te općinskim vijećnicima, danas obišao lokaciju gdje je u toku izgradnja nove saobraćajnice koja povezuje ulice Nedžada Mušića i Gornja Breka (Mjesna zajednica „Hrastovi-Mrkovići“).

Ovom prilikom je načelnik Ajnadžić upoznao prisutne o višemilionskom projektu koji će biti realizovan tokom ove dvije budžetske godine.

 

 –Ovaj projekat je iznimno važan za područje ove mjesne zajednice. Projekat koji će koštati 6 miliona KM u završnici je projekat stoljeća za ovo područje. Sa ovim mi ćemo riješiti puno stvari poput uređenja saobraćaja na ovom dijelu općine Centar, zatim ćemo riješiti probleme sa kanalizacijom i vodovodnim sistemom, te ćemo riješiti problem klizišta. Općina Centar je finansijer ovog iznimnog projekta dok je za realizaciju i nadzor zadužen Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Pored navedenog na inicijativu Savjeta MZ „Hrastovi-Mrkovići“ pokrenuli smo otkup zemljišta površine 650 metara kvadratnih za potrebe izgradnje novog objekta mjesne zajednice, te objekta društvenog sadržaja i sa socijalnim stanovima za mlade koji neće moći otkupiti već samo uzeti pod zakup po povoljnim uslovima. Također zemljište između nove saobraćajnice i lokalne džamije smo otkupili i namjeravamo tu praviti novi dječiji park. Ove godine planiramo implementirati tri miliona KM, a naredne također još tri, objasnio je Ajnadžić.

 

Izgradnja nove saobraćajnice je pri kraju, a nedostaje još asfaltiranje. 

 

– Na ovoj lokaciji su okončani radovi na postavljanju nove separatne kanalizacione mreže nakon čega planiramo uraditi i novu vodovodnu mrežu, za šta će Općina Centar izdvojiti oko 2.700.000 KM. Na kraju će okolni stambeni objekti biti spojeni na novu vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Očekujemo da asfaltiranje nove saobraćajnice bude gotovo tokom ove građevinske sezone. Radovi na izgradnji same saobraćajnice će koštati oko 1.200.000 KM, objasnio je Rašid Karamustafić, šef Odsjeka za investicije i komunalni razvoj Općine Centar.  Nedavno je okončana procedura imenovanja ove ulice koju su potvrdili Općinsko vijeće Centar i Skupština Kantona Sarajevo da dobije ime po rahmetli Adnanu Aslaniju, borcu Armije RBiH koji je poginuo u maju 1992. godine u 19 godini života.