Rekonstrukcija ciciban igrališta na Bjelavama i Šipu

Javna ustanova „Centar za sport i rekreaciju“, čiji je osnivač i glavni finansijer Općina Centar, od prošle godine, je u obavezi da održava 20 ciciban igrališta i jedan sportski teren na području Centra.

U toku je realizacija dva projekta rekonstrukcije ciciban igrališta u dvorištu Kantonalne javne ustanove „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ u Ulici Bjelave 52 te  u Ulici branilaca Šipa.

 

– Na ciciban igralištu kod Doma Bjelave uradili smo kompletnu rekonstrukciju ciciban igrališta što podrazumijeva zamjenu kompletne podloge te postojećeg mobilijara. U toku je postavljanje zaštitne panel ograde oko ovog igrališta. Završetak radova na rekonstrukciji ciciban igrališta u vrijednosti od oko 20.000 KM na Bjelavama planiramo tokom dana. Paralelno sa ovim projektom početkom ove sedmice smo započeli sa rekonstrukcijom ciciban igrališta u Ulici branilaca Šipa, gdje ćemo na isti način urediti ovo igralište. Nove sprave koje ćemo postaviti na ovim igralištima čine kule penjalice, njihalice, ljuljačke, tobogani, vrteške....Novopostavljene sprave će moći koristiti djeca između tri i 12 godina, objasnio je Suad Jusić, rukovodilac upravljanja sportsko-rekreativnim kompleksom FIS i ciciban igralištima Javne ustanove „Centar za sport i rekreaciju“.