Obilazak nove saobraćajnice koja povezuje ulice Nedžada Mušića i Gornja Breka

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić će, zajedno sa svojim saradnicima, u ponedjeljak 6. jula 2020. godine u 12 sati obići lokaciju gdje je u toku izgradnja nove saobraćajnice koja povezuje ulice Nedžada Mušića i Gornja Breka (Mjesna zajednica „Hrastovi-Mrkovići“).

Radi se o višegodišnjem projektu za čiju realizaciju će biti potrebno izdvojiti više od 5 miliona KM. Osim nove saobraćajnice također je na ovom lokalitetu planirana sanacija klizišta, te rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže. Izgradnjom nove separatne fekalne i kišne kanalizacije osim objekata u ovoj ulici također će biti obuhvaćeni i objekti iz tri okolne ulice.

 

Nedavno je okončana procedura imenovanja ove ulice koju su potvrdili Općinsko vijeće Centar i Skupština Kantona Sarajevo da dobije ime po rahmetli Adnanu Aslaniju, borcu Armije RBiH koji je poginuo u maju 1992. godine u 19 godini života.