Nakon što je ambulanta na Šipu zatvorena zbog poplave

Ajnadžić predstavnicima JU Domovi zdravlja KS ponudio nove prostorije za smještaj ambulante

Obilne kišne padavine prouzrokovale su plavljenje prostorija porodične ambunalnte na Šipu koja je već desetak dana zatvorena. S obzirom da prostorije više nisu uslovne za rad ljekari su premješteni u ambulantu Koševsko brdo.

 

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić, svjestan značaja ambulanti porodične medicine, ali i nakon upita građana, razgovarao je sa Muhamedom Ahmićem, direktorom JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo kako bi se prevazišli trenutni problemi.


Ajnadžić je istakao da je plan Općine Centar, i prije plavljenja ambualnte, bio da se ona premjesti u druge prostorije i to u novoizgrađenu zgradu u koju će biti smješteni stanari iz ruševnih objekata, a koja se nalazi u neposrednoj blizini trenutne ambulante.


-Naša namjera je da stanovnici imaju što bolju zdravstvenu uslugu. Zbog toga smo i krenuli sa razvojem ambulanti porodične medicine gdje smo otvorili nove ambulante u tek izgrađenim ili rekonstruisanim prostorima. Prvobitni plan je bio da se ambulanta Šip premjesti u novi prostor s obzirom da trenutni ne zadovoljava potrebe niti ljekara, niti pacijenata. Situacija sa poplavom objekta samo je dodatno ubrzala našu namjeru, naglasio je Ajnadžić.


Direktor Ahmić je kazao da će stručni tim Domova zdravlja u najkraćem roku obići nove prostorije u kojima bi trebala biti smještena ambulanta.


Ajnadžić je apelovao na stanovnike Šipa za strpljenje, te dodao da će u najskorijem periodu mještani ovog područja zasigurno imati mnogo kvalitetniju zdravstvenu uslugu u novoj ambulanti.