Općina Centar nastavlja sa finansijskom podrškom vjerskim zajednicama

U prostorijama Općine Centar upriličeno je potpisivanje ugovora o finansijskoj podršci koju Općina pruža vjerskim zajednicama na njenom području.

 

Radi se o grantu u ukupnom iznosu od 40.000 KM, a sredstva će biti raspoređena na tri vjerske zajednice koje su aplicirale za projekte obnavljanje, rekonstrukciju i opremanje religijskih objekata. Za potrebe Srpske pravoslavne crkvene opštine izdvojena su sredstva za potrebe molerskih radova u pravoslavnoj crkvi, njenom muzeju te atriju crkve koja je smještena na adresi Mula Mustafe Bašeskije na broju 60.  U njihovo ime protokol je potpisao sveštenik Velimir Divljanović. Za potrebe župe svetog Franje Asiškog izdvojena su finansijska sredstva za uređenje župne crkve, kuće i pristupnog puta do pučke kuhinje koja je smještena u prostorijama ovog župnog ureda. U njihovo ime protokol je potpisao župnik fra Danijel Rajić. U ime Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo protokol je potpisao sekretar Muhamed Memić. Za ovu vjersku zajednicu sa pomenutog granta su izdvojena sredstva za postavljanje fasade na džamiji na Sedreniku, te za rekonstrukciju džamije i imamske kuće na Gorici, zamjenu vanjske stolarije na džamiji na Ašikovcu, opremanje prostora za mlade pri džamiji na Nahorevu, popločavanje harema i uređenje zelene površine ispred džamije na Ciglanama na Trgu Merhemića, zamjenu lima na krovu i ćilima u džamiji na Šipu, adaptaciju pomoćnog objekta u haremu džamije na Bardakčijama, postavljanje video nadzora na Koševskom brdu, postavljanje opreme za ozvučenje u džamiji na Breki u Ulici Ismeta Mujezinovića, popločavanje ulaza u džamiju u Donjim Velešićima, a na džamiji Sarač hadži Hajdarova (Gornja Saračeva) u Pehlivanuši je potrebno sanirati krov i izgraditi stepenice, dok će za potrebe džamije na Bjelavama za odobreni iznos biti saniran oštećeni zid u haremu džamije. 


U ime načelnika Općine Centar dr. Nedžada Ajnadžića potpisane protokole su uručili njegov savjetnik Osmo Babić i šef Kabineta Fahrudin Kurtović. Prijemu je također prisustvovao i predsjednik Komisije Općinskog vijeća Centar za odnose sa vjerskim zajednicama Bekir Šuško. 


-Sa ovim nastavljamo našu dugogodišnju tradiciju finansijske pomoći kako vjerskim tako i drugim institucijama. Nažalost i sama Općina Centar je osjetila posljedice pandemije koronavirusa kada su u pitanju prihodi. Uprkos svemu općinska komisija je predložila, a načelnik prihvatio prijedlog za podjelu ovih sredstava kako bismo nastavili našu tradiciju. Odobrena sredstva ćemo isplatiti najkasnije početkom iduće sedmice, objasnio je Kurtović prisutnima dok je Šuško dodao da su sve odabrane vjerske zajednice dostavom izvještaja opravdale finansijska sredstva koja su dobila prošle godine.

 

 

Korisnici ovog granta imaju obavezu da mjesec dana po utrošku sredstava, a najkasnije do kraja ove godine dostave finansijski izvještaj sa pratećom dokumentacijom Službi za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar.