Javna tribina o Konceptu Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Kvadrant Sirano-Pozorište mladih“ za lokalitet hotel „Pošta“

Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 49. redovnoj sjednici, održanoj 9. januara 2020. godine donijelo Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Kvadrant Sirano-Pozorište mladih“ za lokalitet hotel „Pošta“.

U vezi sa navedenim, predviđeno je organiziranje javnog uvida u Koncept plana, kao i javne rasprave, odnosno upoznavanja javnosti.

Općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je, s obzirom na preporuke kriznih štabova u vezi okupljanja građana, a s ciljem prevencije širenja koronavirusa, ustanovio praksu da građani mogu elektronskim putem upućivati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na predloženu plansku dokumentaciju.

Materijal za pomenuti Koncept plana je građanima dostupan na web stranici Općine Centar: www.centar.ba na sljedećem linku:
http://www.centar.ba/stranica/urbanisticki-projekti

Zainteresovani sve svoje primjedbe i sugestije na materijal mogu dostaviti putem e-maila: selma.islambegovic@centar.ba  i eldina.sehovic@centar.ba

Primjedbe i sugestije građani i svi zainteresirani mogu dostaviti do 3. jula 2020. godine.