Podrška karitativnim organizacijama za rad javnih kuhinja

Općina Centar Sarajevo je u rebalansu budžeta za 2020. godinu obezbijedila 55 hiljada maraka za pomoć u radu javnih kuhinja u svrhu smanjenja posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Tim povodom će u srijedu, 24. juna 2020. godine načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić u 12 sati u prostorijama Općine Centar Sarajevo (Mis Irbina 1, sala 33) potpisati protokole o realizaciji sredstava sa predstavnicima šest javnih kuhinja sa područja Kantona Sarajevo.

Istog dana, načelnik Ajnadžić će potpisati i ugovor sa direktorom Instituta za razvoj mladih „Kult“ Jasminom Bešićem za izradu „Strategije prema mladima Općine Centar za period od 2021. do 2025. godine“ za šta je iz općinskog budžeta izdvojeno 8.000 maraka.