Uručena pomoć osobama koje su dobile otkaz u vrijeme trajanja nesreće uzrokovane koronavirusom

Danas je u Općini Centar općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, u prisustvu svojih saradnika, uručio zaključke o isplati sredstava za deset lica koja su dobila otkaz u vrijeme trajanja nesreće uzrokovane koronavirusom.

 

–Ovo je jedna od 14 mjera koje je usvojilo Općinsko vijeće Centar na moju inicijativu, a koje su namijenjene ublažavanju posljedica pandemije koronavirusa koja je pogodila i našu zemlju. Javni poziv za osobe koje su ostale bez posla zbog vanredne situacije je još uvijek otvoren i moguće je predavanje zahtjeva sve dok ne potrošimo odobrena sredstva. Ukoliko se ukaže potreba i javi nam se veći broj nezaposlenih od predviđenog mi ćemo poduzeti sve potrebne mjere da odvojimo dodatna finansijska sredstva. Do sada imamo oko 280 zaprimljenih zahtjeva dok je do sada odobreno 170 zahtjeva koji ispunjavaju uslove propisane javnim pozivom. Također, želim istaći da smo za sve one koji imaju dobre poslovne ideje u našem budžetu smo predvidjeli 500.000 KM za subvencioniranje kamata na kredit koji će im odobriti poslovna banka. U toku je procedura odabira banke koja će za ovu namjenu izdvojiti 17 miliona KM. Beskamatni kredit će biti sa grejs periodom od 12 mjeseci bez kamata. Narednih 15 dana biće objavljen javni poziv na koji naši sugrađani mogu predati zahtjev za finansiranje svojih poslovnih ideja putem odabrane komercijalne banke, objasnio je Ajnadžić.

 

Nezaposlenim osobama kojima je odobrena ova jednokratna novčana pomoć Općine Centar, sredstva će biti uplaćena na njihove bankovne račune. U budžetu Općine Centar je za ovu namjenu obezbijeđen iznos od 200.000 KM. Do sada je podneseno 280 zahtjeva od čega je 107 zahtjeva ispunjavalo sve uslove propisane javnim pozivom.

 

Navedenim mjerama Općina Centar pokušava pomoći još jednoj od ugroženih kategorija stanovništva u nadi da će u što kraćem vremenskom periodu ponovno zasnovati radni odnos.

 

Danas je u Općini Centar bio prisutan  i Kemal Mušić koji je dobio otkaz u svojoj firmi zbog pandemije koronavirusa.

– U firmi u kojoj sam radio godinu i pol kao grafički dizajner, tačnije na poziciji konstruktora na računaru, nekoliko uposlenika je zbog pandemije dobilo otkaz. Ova pomoć će mi dobro doći dok, nadam se ubrzo, ne nađem novi posao, izjavio je Mušić koji živi sa svojom suprugom.