Građani mogu dostavljati svoje prijedloge za budžet Općine Centar za 2021. godinu

Služba za finansije, privredu i lokalno ekonomski razvoju Općine Centar je, uz saglasnost načelnika dr. Nedžada Ajnadžića, u četvrtak 18. juna 2020. godine objavila Javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, zaštite okoliša, urbanog razvoja i komunalne infrastrukture za Nacrt budžeta Općine Centar za 2021. godinu.

Javni poziv je objavljen, u skladu sa budžetskim kalendarom za donošenje budžeta Općine Centar za narednu godinu, u dnevnom listu Oslobođenje u izdanju od 18. juna 2020. godine, te na web stranici Općine Centar u rubrici Konkursi i oglasi i ostaje otvoren 30 dana.

 

Prijedloge projekata treba dostaviti isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti na info punktu Općine Centar, u prostorijama mjesnih zajednica i sa općinske web stranice. Obrasci su podijeljeni u dvije grupe iz oblasti zaštite okoliša, urbanog razvoja i komunalne infrastrukture dok je druga grupa predviđena za predlaganje projekata iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja.

 

Pravo predlaganja projekata imaju građani, savjeti mjesnih zajednica, institucije, poduzetnici, općinske službe kao i svi drugi koji imaju projektnu ideju od interesa za veći broj građana, izuzev organizacija civilnog društva čiji su projekti predmet posebnih javnih poziva. Vrednovanje predloženih projekata će biti obavljeno u skladu sa kriterijima navedenim u javnom pozivu.

 

Izvještaj po obavljenoj ocjeni projekata iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, zaštite okoliša, urbanog razvoja i komunalne infrastrukture za Nacrt budžeta Općine Centar za 2021. godinu bit će objavljen na web stranici u okviru izvještaja o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Općine Centar za 2021. godinu.

 

Dodatne informacije ili pomoć u vezi sa popunjavanjem i predajom obrazaca mogu se dobiti u prostorijama mjesnih zajednica i putem Službe za investicije, komunalni razvoj i planiranje i Službe za finansije, privredu i lokalno-ekonomski razvoj Općine Centar.