Općina Centar finansira proširenje i unapređenje video nadzora u osnovnim školama

Radnici firme „Unilab“ d.o.o. započeli su radove na proširenju i unapređenju video nadzora u objektu Osnovne škole „Vladislav Skarić“, a sredstva za pomenutu namjenu obezbijedila je Općina Centar.

Općina Centar nastavlja dugogodišnju tradiciju ulaganja u poboljšanje nastavnog procesa i uslova rada i boravka u školama koje se nalaze na njenom području, iako nema direktnu nadležnost nad obrazovanjem. S obzirom da je sigurnost djece jedan od prioriteta ove lokalne zajednice, Općina Centar je u budžetu za 2020. godinu izdvojila 15.000 maraka za obnovu, poboljšanje i proširenje video nadzora u osnovnim školama koje se nalaze na njenom području.


S tim u vezi, načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić ranije je potpisao ugovore o realizaciji finansijskih sredstava sa direktorima deset osnovnih škola koje se nalaze na teritoriji općine Centar. 


Realizacija projekta će olakšati rad profesorima i nastavnicima, a djeci i roditeljima obezbijediti sigurnije uslove boravka u školi.