Otklonjen zastoj na informacionom sistemu Općine Centar

Počelo izdavanje dokumenata iz matičnih knjiga

Ekspertni tim za održavanje informacionih sistema, po nalogu načelnika dr. Nedžada Ajnadžića angažovan je i van radnog vremena i tokom vikenda, te je otklonjen zastoj u funkcionisanju ovog sistema Općine Centar Sarajevo. Time su stvoreni uslovi da od jutros, 12. juna 2020. godine, građani mogu dobiti dokumente izvoda iz matičnih knjiga.

Zahvaljujući angažmanu ekspertnog tima osposobljena je vlastita baza podataka Općine Centar, a nastavlja se rad na cjelovitoj sanaciji svih segmenata informacionog sistema. 


S obzirom na pojedine navode ovim putem želimo da obavijestimo građane i javnost da je Općina Centar sačuvala sve pisane dokumente, te da nijednog trenutka nije bilo opasnosti od eventualnog nestanka bilo kakvih podataka.