UZ POŠTIVANJE PREPORUKA I MJERA

Nastavak projekta besplatne rekreacije - aerobik za žene

Budući da je epidemiološka situacija u našoj zemlji sve povoljnija Vlada Federacije BiH donijela je odluku o ukidanju stanja nesreće koje je proglašeno zbog pandemije koronavirusa.

S tim u vezi nastavlja se realizacija besplatne rekreacije-aerobika za sve stanovnice sa područja općine Centar. Projekte realizira JU „Centar za sport i rekreaciju“ čiji je osnivač Općina Centar.

 

Aerobik je vrsta treninga koja kombinira ritmičke aerobne vježbe s istezanjem i vježbama snage.

 

Cilj aerobika je povećati snagu, elastičnost i kardiovaskularni kapacitet organizma, a u načelu se izvodi grupno, uz muziku i prisustvo instruktora aerobika.

 

Termini za vježbanje su utorkom i četvrtkom od 16.30 sati u gimnastičkoj sali FIS-a (Mis Irbina 10).

 

Sve zainteresovane polaznice mogu se prijaviti dolaskom na jedan od utvrđenih termina. Vježbe aerobika vode profesori tjelesnog i zdravstvenog odgoja.