Općina Centar nastavlja pomagati održivi povratak

Vanredna situacija koja je uzrokovana pandemijom koronavirusa rezultirala je smanjenjem priliva finansijskih sredstava u budžet Općine Centar, zbog čega je Općinsko vijeće Centar, na elektronskoj sjednici održanoj 11. maja ove godine, moralo usvojiti rebalans budžeta, gdje su preraspoređena finansijska sredstva po drugim prioritetima.

S tim u vezi  načelnik dr. Nedžad Ajnadžić donio je odluku o poništenju dijela javnog poziva za podnošenje prijava - zahtjeva za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka koja se dodjeljuje općinama, vjerskim institucijama i pojedincima za sufinansiranje rješavanja infrastrukturnih problema povratnika i obnovu vjerskih objekata, te pojedincima povratnicima za sanaciju stambenih jedinica, pomoćnih objekata ili nabavku opreme i materijala za poljoprivredu.

 

Poništenje dijela pomenutog javnog poziva odnosilo se samo na dodjelu finansijske pomoći općinama/opštinama i vjerskim institucijama, dok je dio koji se odnosi na zahtjeve za ostvarivanje pomoći pojedinaca u cilju obezbjeđenja uslova za održivi povratak ostao nepromijenjen, s tim da je iznos koji je rebalansom budžeta predviđen za te namjene umanjen za 50%.

 

Shodno navedenom, na osnovu dijela javnog poziva za podnošenje zahtjeva pojedinaca, a u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika i raspodjelu novčanih sredstava za pomoć općinama/opštinama, vjerskim ustanovama i pojedincima u svrhu održivog povratka, načelnik je donio odluku o dodjeli sredstava za sedam aplikanata. Navedena odluka je objavljena na oglasnoj ploči Općine Centar, a svi aplikanti koji nisu ispunili uslove javnog poziva će biti pismeno obaviješteni o rezultatima poziva kao i o razlozima neispunjavanja uslova.