Sanacija stepeništa i pristupne staze u Bolničkoj ulici

U toku je realizacija projekta sanacije stepeništa i pješačke staze kod stambenog objekta u Bolničkoj ulici kod broja 50.

Projekat finansira Općina Centar, za izvođača radova je odabrana građevinska firma „Sela“, a za nadzor ovog projekta je zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.

 

Na ovoj lokaciji je do sada urađena obnova pristupnih stepeništa koja povezuju Bolničku ulicu i ovaj stambeni objekat i u toku su radovi na obnovi prilazne staze što podrazumijeva betoniranje i oblaganje kulir pločama. Ovdje je također urađena i sanacija postojeće rukohvatne ograde.

 

Osim ovog projekta na osnovu ugovora o izvođenju radova na investiciono-tehničkom održavanju staza, stepeništa i ograda na području općine Centar, radnici pomenute građevinske firme su tokom proteklog perioda završili sa projektima sanacije stepeništa i pješačkih staza, te obnove rukohvatnih ograda na sljedećim lokacijama: Nahorevska b.b., Višnjik 31, Ismeta Mujezinovića između brojeva 27 i 40, Husrefa Redžića 5, te je završena sanacija pješačke staze ispred Pozorišta mladih, kao i ugradnja hidrauličnih stubova za zabranu nepropisnog parkiranja na Pozorišnom trgu-Susan Sontag ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu.

 

Od planiranih projekata sanacije stepeništa, pješačkih staza i rukohvatnih ograda tokom narednog perioda radovi su predviđeni na sljedećim lokacijama: Hasana Sušića 7-9 i 27-29, Jovana Bijelića preko puta broja 4, spoj ulica Hasana Sušića i Hamze Orlovića 11, kao i izgradnja stepeništa koje će povezivati Ulicu 105. motorizovane brigade i plato na kojem je smješteno spomen-obilježje „Mala kula“ na Grdonju.

 

Sveukupna vrijednost navedenih projekata iznosi 296.368 KM, a sredstva je Općina Centar obezbijedila u svom budžetu. Krajnji rok za završetak navedenih projekata je, prema odredbama potpisanog ugovora, do kraja ove kalendarske godine.