Sutra 52. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Redovna 52. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u četvrtak, 4. juna 2020. godine u 10 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.

Dnevni red:

 

1. a) Usvajanje zapisnika sa 8. vanredne sjednice Općinskog vijeća održane 29. aprila 2020. godine

b) Usvajanje zapisnika sa 9. vanredne sjednice Općinskog vijeća održane 11. maja 2020. godine

c) Usvajanje zapisnika sa 10. vanredne sjednice Općinskog vijeća održane 20. maja 2020. godine

2. Vijećnički sat

3. Prijedlog odluke o prestanku statusa javnog dobra u općoj upotrebi

4. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o oslobađanju od obaveza plaćanja zakupnine zakupcima poslovnih prostorija Općine Centar za vrijeme trajanja prirodne i druge nesreće uzrokovane koronavirusom (COVID19)

b) Prijedlog odluke o oslobađanju od obaveza plaćanja zakupnine zakupcima skloništa i dijelova zgrade Općine Centar za vrijeme trajanja prirodne i druge nesreće uzrokovane koronavirusom (COVID19)

c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o oslobađanju obaveza plaćanja naknade za zakup gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu pijace Sirano za vrijeme trajanja prirodne i druge nesreće uzrokovane koronavirusom (COVID19)

5. Prijedlog odluke o isplati uloženih sredstava na ime uređenja gradskog građevinskog zemljišta –izgradnja komunalne infrastrukture na lokalitetu Kromolj u Sarajevu

6. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u Ulici Hadži Sulejmanova 1

7. a) Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje stana u vlasništvu Općine Centar Sarajevo koji se nalazi u ulici Bolnička broj 26, Sarajevo

b) Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje stana u vlasništvu Općine Centar Sarajevo koji se nalazi u Ulici Tabašnica 6, Sarajevo

c) Prijedlog odluke o nastavku privremenog korištenja stana u Ulici Ferde Hauptmana broj 32/III, Sarajevo za lice Bokan Milenko

d) Prijedlog odluke o nastavku privremenog korištenja stana u Ulici Hamdije Kreševljakovića broj 20, Sarajevo za lice Pašić Ramiz

e) Prijedlog odluke o nastavku privremenog korištenja stana u Ulici Koševo broj 26, Sarajevo za lice Galić Dubravka

8. Prijedlog pravilnika o dodjeli stipendije „Prof. dr. Husein Kulenović“ učenicima i studentima

9. Prijedlog zaključka kojim se odbija zahtjev za ispravku rješenja Općinskog vijeća Centar Sarajevo br:05/B-475-413/98 od 8. aprila 1999. godine, pod br:05/B-31-200/19

10. Prijedlog rješenja za dodjelu građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije, pod brojem : 05/A-31-389/19

11. Inicijativa Hikmeta Kape za preimenovanje naziva Ulice Šejh Juje u naziv „Ulica Juka Katica“

12. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Centar Sarajevo za 2019. godinu

13. Periodični finansijski izvještaj Općine Centar Sarajevo za period od 1. januara do 31. marta 2020. godine

14. a) Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća za period 1. januara do 31. decembra 2019. godine

b) Informacija o radu Općinskog vijeća za period 1. januara do 31. decembra 2019. godine

15. a) Izvještaj o radu JU „Centar za sport i rekreaciju“ Sarajevo za 2019.godinu

b) Izvještaj o radu JU „Centar za kulturu i mlade Općine Centar Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu

16. Program poboljšanja energijske efikasnosti Općine Centar Sarajevo

17. Informacija o implementaciji Strategije prema mladima za period 2014.-2019. godine

18. Informacija vezano za zahtjev Stojnić Zdravka za izdavanje urbanističke saglasnosti za legalizaciju stambeno-poslovnog objekta u Ulici Goruša broj 18

19. Informacija o radu Zdravstvenog savjeta pri kriznom štabu u toku pandemije