Izgradnja stepeništa i pješačke staze koje će povezivati naselje Grdonj i spomen-obilježje „Mala kula“

Nadležna služba Općine Centar pokrenula je proceduru rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na lokalitetu Grdonja, tačnije između Ulice 105. motorizovane brigade i platoa na kojem je smješteno spomen-obilježje „Mala kula“, za potrebe izgradnje stepeništa i pristupne pješačke staze.

Sa završetkom ovog posla biće ispunjeni svi uslovi potrebni za realizaciju ovog projekta za koji je Općine Centar u svom budžetu obezbijedila nešto više od 125.840 KM. Za izvođača radova je odabrana građevinska firma „Sela“, dok će za nadzor projekta biti zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.

 

Kako je predviđeno predmjerom i predračunom radova na ovom lokalitetu će prvo biti završeni zemljani radovi što podrazumijeva ručni i mašinski iskop zemlje i kamena i njihov odvoz na gradsku deponiju. Prije izgradnje armirano-betonskog stepeništa i pješačke staze  biće postavljen tampon koji služi kao stabilizirajuća podloga. Na kraju radova po novoj betonskoj podlozi, na površini od 335 metara kvadratnih, biće postavljene nove kulir ploče koje su pokazale dobru otpornost na sve vremenske uvjete i habanje. Sa završetkom betonskih radova slijede zanatski u kojem će radnici firme „Sela“  duž novog zida, koji će biti izgrađen uz novo stepenište i pješačku stazu, postaviti 225 metara nove rukohvatne ograde. Novoizgrađeno stepenište će olakšati pristup mještanima ovog dijela općine Centar na plato gdje je spomen-obilježje „Mala kula“ kao i Muzej posvećen 105. motorizovanoj brigadi čiji su pripadnici herojskom borbom uspjeli sačuvati značajnu kotu od osvajanja agresorske vojske tokom proteklog rata, gdje se tokom obilježavanja godišnjice formiranja 105. mtbr kao i Dana Općine Centar organizuju značajni događaji u znak sjećanja na slavne dane naše odbrambeno-oslobodilačke borbe.

 

Navedeni radovi biće realizovani na osnovu ugovora o izvođenju radova na investiciono-tehničkom održavaju staza, stepeništa i ograda na području općine Centar kojeg su potpisali načelnik dr. Nedžad Ajnadžić i direktor firme „Sela“ Sead Tutić. Pored navedenog projekta ovim ugovorom je obuhvaćeno još 12 projekata sanacije stepeništa, pješačkih staza i rukohvatnih ograda, čija vrijednost iznosi 296.368 KM, sredstva koja je također obezbijedila Općina Centar u svom budžetu.