Općina Centar partner Općini Ptuj iz Slovenije u projektu Arheodunav

U okviru Interreg Dunavskog transnacionalnog programa u prošloj godini, tačnije od 28. januara do 8. marta, bio je otvoren Treći poziv za podnošenje prijedloga projekata.

Naime, u prvom koraku aplikantima je zatraženo da iskažu interes i strateški značaj za ovaj program. U drugom koraku, aplikanti koji su prošli predselekciju su pozvani da dostave aplikacijski paket. U okviru programa postoji pet prioritetnih oblasti:

1. Inovativno i društvena odgovorna dunavska regija

2. Životna sredina i odgovorna kultura dunavske regije

3. Bolja i odgovorna energetska povezanost dunavske regije

4. Dobro upravljanje dunavskim regionom

5. Tehnička podrška

Krajem mjeseca maja Interreg Dunav Transnacionalni Program (Interreg Danube Transnational Programme) objavio je informaciju o podržanim projektim u sklopu Trećeg poziva ovog programa. Među podržanim projektima, pod prioritetom koji se odnosi na životnu sredinu i odgovornu kulturu dunavske regije, nalazi se i projekat ARHEODUNAV (ARHEODANUBE). Nosilac ovog projekta je Gradska Općina Ptuj iz Slovenije, a partner između ostalih i Općina Centar Sarajevo. Ukupna vrijednost projekta je oko 2 miliona eura.

Cilj projekta je priprema konkretnih planova, treninga i alata za očuvanje i promociju arheoloških nalazišta i njihovo inkorporiranje u nove turističke inicijative.