Sanacija stepeništa i pješačkih staza u Centru

Tokom proteklog perioda radnici građevinske firme „Sela“ su uspjeli završiti sa radovima na obnovi stepeništa i pješačkih staza na 14 lokacija u nekoliko mjesnih zajednica Centra.

Radi se o projektima gdje su uklonjene oštećene ploče ili betonske konstrukcije umjesto kojih su izgrađena nova armirano-betonska stepeništa ili pješačke staze. Ona su obložena kulir pločama koje su pokazale veliku otpornost na razne vremenske prilike, te je urađena sanacija rukohvatnih ograda na ovim stepeništima. Također su na lokacijama gdje je to bilo moguće urađeni  betonski rigoli za odvod površinskih voda, koje su najveći uzrok propadanja stepeništa i staza. Radovi su okončani na sljedećim lokacijama: pored objekta Osnovne škole „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ na Koševskom brdu,  Vranjače, Himze Polovine 25, Ismeta Mujezinovića 16-18 i 36-38, Juraja Najdharta 5, Jovana Bijelića 1-2 i kod broja 4, Husrefa Redžića 5, Grdonj 36, Branilaca Šipa iza broja 14, Višnjik 31, Omera Stupca 2 i u Ulici Zuke Džumhura na Koševskom brdu između brojeva 18 i 20 (druga faza). 

 

Radovi na navedenim lokacijama su realizovani na osnovu ugovora o izvođenju radova na investiciono-tehničkom održavanju staza, stepeništa i ograda na području općine Centar, kojeg su potpisali općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić i direktor firme „Sela“ Sead Tutić. U narednom periodu je planiran početak radova na obnovi stepeništa i pješačkih staza na još tri lokacije koje su obuhvaćene potpisanim ugovorom, a radi se o ulicama: Himze Polovine 35-37, Hasana Sušića 29 i u Ulici Tekija na Soukbunaru (prva faza). Za sve navedene projekte Općina Centar je u svom budžetu obezbijedila 292.215 KM, dok je za nadzor zadužena firma „Energoinvest“ d.d Sarajevo.