Poništen dio javnog poziva namijenjen održivom povratku

Vanredna situacija koja je uzrokovana pandemijom koronavirusa rezultirala je smanjenjem priliva finansijskih sredstava u budžet Općine Centar, zbog čega je Općinsko vijeće Centar, na elektronskoj sjednici održanoj 11. maja ove godine, moralo usvojiti rebalans budžeta, gdje su preraspoređena finansijska sredstva po drugim prioritetima.

Stoga je općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić potpisao odluku da poništava dio javnog poziva za podnošenje prijava - zahtjeva za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka za dodjelu finansijske  pomoći općinama/opštinama povratka, vjerskim institucijama i pojedincima povratnicima u prijeratno mjesto prebivališta u cilju obezbjeđenja uslova za održivi povratak i poboljšanje kvaliteta življenja. Odluka je danas objavljena u dnevnom listu „Dnevni avaz“, te na općinskoj web stranici u rubrici Konkursi i oglasi.

 

Poništenje dijela ovog javnog poziva, koji je objavljen u sredstvima informisanja i na općinskoj web stranici 6. februara 2020. godine, odnosi se samo na dodjelu finansijske pomoći općinama/opštinama  povratka  i  vjerskim institucijama. 

 

Dio javnog poziva koji se odnosi na zahtjeve za ostvarivanje pomoći pojedinaca povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u cilju 

obezbjeđenja uslova za održivi povratak, a koji će biti sufinansirani iz budžeta OpćineCentar Sarajevo u 2020. godini ostaje nepromijenjen

 

Ovim putem obavještavamo sve one podnosioce prijava-zahtjeva za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka za dodjelu finansijske  pomoći općinama/opštinama povratka, vjerskim institucijama i pojedincima povratnicima u prijeratno mjesto prebivališta u cilju obezbjeđenja uslova za održivi povratak i poboljšanje kvaliteta življenja, da aplikacije-zahtjeve sa dostavljenom dokumentacijom mogu preuzeti u zgradi Općine Centar Sarajevo (Mis Irbina 1) uz prethodnu najavu na broj telefona: 033/562-450.