Za 584 prvačića Općina Centar će obezbijediti udžbenike, školski pribor i ruksake

Upis u prvi razred redovne osnovne škole obavlja se u aprilu i u izuzetnim slučajevima u augustu mjesecu na osnovu spiskova školskih obveznika koje školama dostavlja nadležni organ općine na čijem se teritoriju nalazi škola.

Nakon prvog upisnog roka u aprilu, za predstojeću školsku 2020/2021. godinu, u prve razrede osnovnih škola na području općine Centar upisano je 584 prvačića i to 284 dječaka i 300 djevojčica.

 

Osnovno obrazovanje je obavezno za svu djecu do navršene 15. godine života odnosno do završetka osnovne škole. Školskim obveznikom smatra se dijete koje je do 1. marta tekuće godine navršilo pet i po godina života.

 

Najveći broj prvačića iz Centra - njih po 69 će u školskoj 2020/2021. godini pohađati škole „Musa Ćazim Ćatić“ i „Isak Samokovlija“. U školu „Safvet-beg Bašagić“ upisano je 64 prvačića, a po 62 prvačića upisana su u Osnovnu školu Katoličkog školskog centra i školu „Nafija Sarajlić“. U školu „Alija Nametak“ upisano je 60 prvačića, dok će osnovne škole „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ i „Hasan Kikić“ pohađati po 57 mališana. U školu „Silvije Strahimir Kranjčević“ upisano je 35, u školu „Vladislav Skarić“ 25, a u školu „Hasan Kaimija“ 20 prvačića. U Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju upisana su 4 mališana.

 

Podsjećamo, Općina Centar će obezbijediti besplatne udžbenike, školski pribor i ruksake za sve prvačiće koji se upišu u 12 osnovnih škola na njenom području, a za tu namjenu je u ovogodišnjem budžetu planirano 90.000 maraka.