S ciljem smirivanja intenziteta saobraćaja u Centru se postavljaju posebni objekti na ceste

U Ulici Dejzina Bikića na Šipu, koja administrativno pripada Mjesnoj zajednici „Betanija-Šip“, u toku je realizacije projekta postavljanja posebnih objekata na cesti s ciljem smirivanja intenziteta saobraćaja motornih vozila.

Za realizaciju projekta je zadužena građevinska firma „Grakop“ iz Kiseljaka sa kojom je potpisan ugovor o izvođenju radova, dok je glavni projekat uradila projektantska kuća „Saraj inženjering“ d.o.o. Sarajevo. Općina Centar je finansijer projekta koja je za ovu namjenu izdvojila 10.770 KM.

 

Prema pomenutom projektu duž ove ulice je planirano postavljanje šest novih posebnih objekata među kojima su tzv. „uzdignute plohe“ koje se postavljaju na dijelovima saobraćajnice gdje se odvija javni gradski prevoz. U ovom slučaju one će biti postavljene zajedno sa četiri para vibracionih zvučnih traka na početku Dejzina Bikića kod broja  2a, zatim u istoj ulici preko puta broja 2c. Kod broja 195 planirano je postavljanje četiri reda vibracionih traka, dok će dva „ležeća policajca“ biti postavljena na dijelu ove ulice koja vodi prema Ulici Zije Dizdarevića tačnije kod brojeva 20 i 34, a kod objekta Mjesne zajednice „Betanija-Šip“ na broju 6 biće premješten „ležeći policajac“ koji je prvobitno postavljen na drugoj lokaciji.

 

Zajedno sa ovim posebnim objektima na cesti će također biti postavljena prateća horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija za upozorenje vozačima.  Nakon što završe radove na postavljanju posebnih objekata na cesti u Ulici Dejzina Bikića na Šipu slijede radovi postavljanja posebnih objekata na cesti za smirivanje intenziteta saobraćaja u ulicama Braće Begić kod broja 48 i Nusreta Šišića Dede na Koševskom brdu. Na osnovu ugovora kojeg su potpisali načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić i direktor firme „Grakop“ Senad Sejdić prethodno je okončana realizacija sanacije oštećenja na kolovozu u ulicama Kromolj i Gornji Kromolj, te rušenje armirano-betonskog zida i sanacija trotoara između Alipašine ulice i naselja Ciglane. Također su tokom proteklog perioda završeni radovi na uređenju prostora za smještaj kontejnera u ulicama Branilaca Šipa preko puta broja 19, Nusreta Šišića Dede, Husrefa Redžića i Muhameda Hadžijahića.

 

Sve navedene projekte finansira Općina Centar i obuhvaćeni su pomenutim ugovorom čija sveukupna vrijednost iznosi nešto više od 38.500 KM. Za nadzor ovih projekata je bila zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.