OPĆINA CENTAR RASPISALA JAVNI POZIV

Novčana pomoć osobama koje su dobile otkaz u vrijeme trajanja nesreće uzrokovane koronavirusom

Sa namjerom da pomogne stanovnicima koji su u vrijeme nesreće uzrokovane koronavirusom dobili prekid ugovora o radu Općina Centar je izdvojila u budžetu novčana sredstva za jednokratne novčane pomoći. Pored niza mjera koje je poduzela u prethodnom periodu, Općina na ovaj način pokušava pomoći još jednoj od ugroženih kategorija stanovništva u nadi da će u što kraćem vremenskom periodu ponovno zasnovati radni odnos.

Općina Centar Sarajevo raspisala je Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće prestao radni odnos. Javni poziv je objavljen na web stranici Općine Centar i ostaje otvoren 30 dana nakon prestanka proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili do utroška planiranih sredstava.

 

Dakle, Općina Centar je prva lokalna zajednica u BiH koja je nakon usvajanja rebalansa budžeta krenula sa konkretnim mjerama i pomoći usljed krize izazvane koronavirusom.

 

Pravo prijavljivanja mogu ostvariti lica kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće prestao radni odnos uz uslove da:

a) da podnosilac zahtjeva na dan proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće ima prebivalište na području općine Centar Sarajevo;

b) da je podnosiocu zahtjeva utvrđen prestanak radnog odnosa za vrijeme trajanja prirodne ili druge nesreće;

c) da primanja porodičnog domaćinstva ne prelaze iznos prosječne plaće ostvarene u FBiH u mjesecu prije proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće (950 KM);

d) da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih lica;

e) da podnosilac zahtjeva nije ostvario drugi vid jednokratne novčane pomoći iz nadležnosti Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar Sarajevo.

 

Uz prijavu na javni poziv obavezno je dostaviti uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva, prijavu prebivališta za podnosioca zahtjeva, kućnu listu, dokaz da je radni odnos prestao za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće (rješenje, odluka ili drugi pravni akt poslodavca), uvjerenje da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih lica, dokaz o primanjima punoljetnih članova porodičnog domaćinstva i tekući račun podnosioca zahtjeva.

 

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi Službi za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti – Odsjek za socijalnu zaštitu, preporučeno putem pošte ili na protokol Općine Centar Sarajevo, Mis Irbina 1.

 

Tekst javnog poziva, kao i potrebni obrasci dostupni su na općinskoj web stranici: http://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-konkursi-i-oglasi

 

Za sve dodatne informacije zainteresirani mogu pozvati broj telefona 033/562-447.