Dogovor o dinamiziranju aktivnosti na realizaciji projekta Prve transverzale

U utorak 19. maja 2020. godine u Općini Centar održan je sastanak Tima za praćenje aktivnosti na realizaciji projekta Prve transverzale koji je vodio načelnik dr. Nedžad Ajnadžić.

Pored saradnika općinskog načelnika sastanku su prisustvovali i predstavnici Zavoda za izgradnju KS i Direkcije za puteve KS.

 

Razmatrane su dosadašnje aktivnosti na realizaciji ovog projekta i ocijenjeno je da je saradnja i kod rješavanja najsloženijih predmeta imovinsko-pravne naravi bila uspješna.

 

Konstatovano je da je Općina Centar riješila sve podnesene zahtjeve za uklanjanje objekata na trasi Prve transverzale, te da u ovom trenutku nema nijedan novi  zahtjev za rušenje objekata. 

 

Za naredni utorak je planiran novi sastanak ovog tima na kojem će se analizirati aktivnosti Općine i navedenih institucija na rješavanju različitih pitanja s ciljem dinamiziranja poslova neophodnih za što efikasniju realizaciju ovog projekta.