Općina po hitnom postupku donijela rješenje o uklanjanju još jednog objekta u Ulici Halida Kajtaza

U petak 15. maja 2020. godine Ministarstvo saobraćaja KS-Direkcija za puteve KS podnijela je Općini Centar zahtjev za uklanjanje stambenog (dupleks) objekta spratnosti p+1 u Ulici Halida Kajtaza broj 10 i 12.

 

Imajući u vidu javni interes i najveći značaj efikasnog rješavanja imovinsko pravnih i drugih pitanja na trasi Prve transverzale, te da je Općini dostavljena potpuna dokumentacija, načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je u danas donio rješenje kojim se odobrava Kantonu Sarajevo uklanjanje ovog objekta radi privođenja zemljišta krajnjoj namjeni.

Istovremeno Inspektorat Općine Centar u cilju što efikasnije realizacije projekta Prve transverzale, odrekao se prava žalbe na ovo rješenje općinskog načelnika.

Nakon donošenja navedenog rješenja od strane općinskog načelnika kopija ovog dokumenta je radi blagovremenog informisanja putem faxa upućena Direkciji za puteve KS, te su i putem telefona obaviješteni da rješenje i službeno sa dokumentacijom mogu preuzeti u Službi za urbanizam i zaštitu okoliša Općine Centar.