Obilazak gradilišta zgrada za smještaj interno raseljenih i osoba iz ruševnih objekata

U utorak, 12. maja 2020. godine u 11.30 sati načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić će zajedno sa saradnicima obići lokacije gdje je u toku izgradnja zgrada za smještaj interno raseljenih osoba i osoba iz ruševnih objekata na području općine Centar.

Navedeni objekti se grade u naselju Šip u ulici Dejzina Bikića bb.