Pravosnažno rješenje o uklanjanju objekta na Prvoj transverzali u Ulici Halida Kajtaza 2 i 4

Ministarstvo saobraćaja-Direkcija za puteve KS dostavila je Općini Centar Izjavu kojom se odriče prava na žalbu na Rješenje kojim se Kantonu odobrava uklanjanje građevine-stambenog objekta sa dvije stambene jedinice u Ulici Halida Kajtaza 2 i 4, a da bi „mogli što hitnije krenuti u realizaciju rušenja navedenog objekta".

S obzirom da je izjava dostavljena na protokol Općine u petak, 8. maja 2020. godine, u 14.14 sati (radno vrijeme Općine je do 14.30 sati), Služba za urbanizam i zaštitu okoliša je, nakon što je ovu Izjavu zaprimila danas, odmah stavila pečat pravosnažnosti na rješenje o uklanjanju predmetne građevine.

 

S obzirom na najviši značaj projekta izgradnje Prve transverzale za Kanton Sarajevo i Općinu Centar, što bržim rušenjem navedenog objekta od strane Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo-Direkcije za puteve KS stvaraju se imovinsko-pravne osnove za početak radova na izgradnji dionice od ulice Halida Kajtaza do Ulice Braće Begić.