Načelnik Ajnadžić uručio urbanističku saglasnost za izgradnju džamije na Kromolju

U prostorijama Općine Centar, u ponedjeljak, 11. maja 2020. godine načelnik dr. Nedžad Ajnadžić uručio je urbanističku saglasnost za izgradnju džamije na Kromolju predstavnicima Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo i dekanu Šumarskog fakulteta u Sarajevu Mirzi Dautbašiću.

Prema urbanističkoj saglasnosti koju je izdala Služba za urbanizam i zaštitu okoliša Općine Centar rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, objekat buduće džamije će biti izgrađen na Kromolju u skladu sa Regulacionim planom „Gradski park Betanija“, u širem obuhvatu Arboretuma.

 

Uz ovaj vjerski objekat koji će imat suteren, prizemlje i sprat planirana je izgradnja pratećih sadržaja: mekteb sa pomoćnim prostorom, abdesthana, servisni prostor, te trg ispred džamije. Projekat buduće džamije na Kromolju je uradio Projektantski biro „2B Design Atelier“ d.o.o. Sarajevo.

 

Načelnik Ajnadžić je izrazio zadovoljstvo zbog okončanja procedure izdavanja urbanističke saglasnosti.

 

-Koristim priliku da se zahvalim rektoru Univerziteta u Sarajevu Rifatu Škrijelju i dekanu Dautbašiću na uloženom trudu i naporu da danas možemo uručiti predstavnicima Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo urbanističku saglasnost za izgradnju džamije. Općina Centar je lokalna zajednica koja podržava sve vjerske zajednice, a tako će biti i u budućnosti. Također, želim kazati da će Općina Centar u budžetu obezbijediti sredstva za revitalizaciju Arboretuma imajući u vidu njegov značaj za Sarajevo, kazao je Ajnadžić.

 

Rektor Škrijelj je pohvalio dobru saradnju sa Općinom Centar i Medžlisom Islamske zajednice što je rezultiralo iznalaženjem rješenja za stvaranje preduslova za  izgradnju džamije.

 

-Šumarski fakultet je decenijama unazad domaćinski upravljao prostorom Arboretuma i sačuvao ga i pored svih teškoća tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i na tome želim da im se zahvalim. Također se zahvaljujem Vijeću Šumarskog fakulteta što su kooperativno donijeli odluku da ustupe parcelu za izgradnju džamije. Iskreno se nadam da će džamija biti izgrađena što prije, istakao je Škrijelj.

 

Dekan Dautbašić je naglasio da Šumarski fakultet sa svim svojim kapacitetima stoji na raspolaganju kako Općini Centar, tako i Medžlisu Islamske zajednice, a sa ciljem da projekat izgradnje vjerskog objekata što prije počne sa realizacijom.

 

Sekretar Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo Muhamed Memić u ime Medžlisa i svoje lično ime zahvalio se svim sudionicima na doprinosu i nesebičnoj podršci ovom značajnom projektu.