Općina izdala rješenje za uklanjanje još jednog objekta na trasi Prve transverzale

S obzirom na interes medija u vezi sa aktivnostima Općine na realizaciji projekta izgradnje Prve transverzale, kao najvažnijeg i najznačajnijeg infrastrukturnog projekta u Kantonu Sarajevo Općina Centar redovno u kontinuitetu putem saopštenja za javnost koje dostavlja svim medijima i općinske web stranice informiše javnost o aktuelnim odlukama nadležnih općinskih organa i službi.

U tom smislu općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, s obzirom da realizacija projekta Prve transverzale predstavlja najviši prioritet ove Općine, po zahtjevu Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo-Direkcije za puteve KS, zaprimljenog u Službi za urbanizam i zaštitu okoliša 28. aprila 2020. godine, već sljedećeg dana, dakle 29. aprila i u najkraćem roku, donio je rješenje kojim se odobrava Kantonu Sarajevo uklanjanje građevine u ulici Halida Kajtaza 2 i 4 zbog privođenja zemljišta krajnjoj namjeni.

Treba reći da se radi o stambenom objektu koji je u cjelini podijeljen po vertikali, a u kojem se nalaze dvije stambene jedinice.

Želimo također naglasiti da su do danas svi podneseni zahtjevi Kantona Sarajevo za izdavanje odobrenja za uklanjanje građevina na trasi Prve transverzale pozitivno riješeni.