IZRADA URBANISTIČKOG PROJEKTA „RADIĆEVA-PASAŽ“

Javni poziv subjektima planiranja i svim drugim zainteresiranim licima

Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 8. vanrednoj sjednici, održanoj 29. aprila 2020. godine donijelo Odluku o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Radićeva-Pasaž“.

S tim u vezi, Općina Centar upućuje Javni poziv subjektima planiranja i svim drugim zainteresovanim licima, posebno vlasnicima i korisnicima zemljišta za učestvovanje u postupku izrade Urbanističkog projekta „Radićeva-Pasaž“, putem smjernica i sugestija koje se mogu dostaviti na e-mail adrese: alma.isanovic-varunek@centar.ba   ieldina.sehovic@centar.ba  ili putem pošte ili na protokol Općine Centar Sarajevo.

 

Prema utvrđenoj dinamici za izradu Urbanističkog projekta rok za izradu Koncepta Plana je august 2020. godine, dok je javni uvid i rasprava o Nacrtu Plana planirana za oktobar 2020. godine, a usvajanje Plana je planirano za decembar 2020. godine.

 

Molimo da Vaše prijedloge i sugestije dostavite do kraja mjeseca juna, kako bi iste ušle u razmatranje prilikom izrade Koncepta Plana.

 

Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Radićeva-Pasaž“ dostupna je na web stranici Općine Centar, na linku: http://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-konkursi-i-oglasi