Uposlenici Centra za sport i rekreaciju Općine Centar redovno uređuju igrališta

Općinsko Vijeće Centar je na 42. redovnoj sjednici održanoj 1. oktobra 2019. godine usvojilo Odluku o održavanju sportskih ploha, igrališta i „ciciban'' igrališta na području općine Centar.

Naime, predviđenom odlukom dječija i sportska igrališta na području općine Centar za koje se nadležno komunalno preduzeće ranije izjasnilo da nema mogućnosti preuzeti obavezu redovnog održavanja, povjerena su na održavanje JU „Centar za sport i rekreaciju“, a pored postojećih izgrađenih igrališta ustanova će preuzeti i održavanje igrališta koja Općina Centar planira izgraditi.

 

Uposlenici ove ustanove redovnom kontrolom i obilascima prate stanje na igralištima, svakodnevno se čisti smeće, a dolaskom proljeća i ljepših dana učestalo je košenje trave.

 

Podsjećamo da je Općina Centar za potrebe održavanja igrališta nabavila opremu koja je data na korištenje Centru za sport i rekreaciju.