Održana 2. elektronska sjednica Općinskog vijeća Centar

Općinsko vijeće Centar Sarajevo održalo je u srijedu 29. aprila 2020. godine 8. vanrednu, odnosno 2. elektronsku sjednicu.

Na sjednici su usvojeni Prijedlog odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Panjina kula-Hrastovi, te Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna RP Gradski park "Betanija" uz pripadajući Nacrt odluke o provođenju izmjena i dopuna ovog regulacionog plana

 

Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna UP "Skenderija"-lokalitet između ulica Skenderija i Podgaj, te Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna urbanističkog plana također su dobili potrebnu većinu glasova.

 

I prijedlog odluke o dopuni Odluke o oslobađanju od obaveze plaćanja zakupnine zakupcima poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo za vrijeme trajanja prirodne i druge nesreće uzrokovane koronavirusom vijećnici su podržali.