Ubrzani radovi na opremanju izolatorija u Nahorevskoj ulici

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je zajedno sa saradnicima iz nadležnih općinskih službi, obišao objekat u Nahorevskoj ulici gdje je planirano otvaranje ambulante porodične medicine i apoteke.

S obzirom na pandemiju koronavirusa Općinski štab civilne zaštite je donio odluku da se navedeni prostor prilagodi potrebama izolatorija, odnosno da se koristi za ove namjene do donošenja odluke o prestanku prirodne i druge nesreće koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo.

Nakon toga objekat će biti vraćen za prvobitnu namjenu, odnosno smještaj ambulante.

Prilikom posjete načelnika Ajnadžića ovom gradilištu predstavnici izvođača su ga upoznali sa dinamikom i trenutnim građevinskim radovima.

S obzirom na aktuelno stanje sa koronavirusom načelnik Ajnadžić je zatražio od izvođača radova da uloži dodatne napore i radnu snagu kako bi objekat bio u cjelosti završen u najkraćem mogućem roku.