Načelnik Ajnadžić traži reakciju policije i sprečavanje oštećivanja automobila u naseljima

Prema raspoloživim informacijama posljednjih dana na više lokaliteta na području općine Centar zabilježeni su slučajevi vandalizma, odnosno oštećivanja automobila.

S obzirom na ovu sve učestaliju pojavu načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić uputio je zahtjev Policijskoj upravi Centar da u okviru svojih nadležnosti preduzme sve neophodne mjere i aktivnosti na prevenciji i suzbijanju ove pojave kako bi se na najbolji mogući način zaštitila privatna imovina naših građana.

 

Istovremeno načelnik Ajnadžić upućuje apel svim savjesnim građanima da ukoliko uoče lica koja oštećuju imovinu građana odmah o tome obavijeste nadležnu policijski upravu.