Upozorenje na opasnost od požara prilikom spaljivanja korova i paljenja vatri na izletima

Štab civilne zaštite Općine Centar Sarajevo upozorava naše sugrađane na povećanu opasnost od izbijanja požara tokom narednog perioda.

S obzirom na nadolazeće toplije dane kada naši sugrađani rade na pripremi i uređenju  bašti za proljetnu sjetvu zbog spaljivanja korova ili prikupljenog otpada, ali i paljenja vatre tokom izleta, postoji mogućnost za nekontrolisano širenje vatre što može dovesti do nesagledivih posljedica.

 

Posljednji slučaj neodgovornog paljenja vatre se desio na Orlovcu gdje je došlo do izbijanja požara, a zbog parkiranih vozila izletnika, kola vatrogasnih službi nisu mogla proći dok nije intervenisala policija.

 

Također podsjećamo sugrađane da je loženje vatre na otvorenom u suprotnosti sa zakonskim propisima iz oblasti zaštite od požara.

 

Sav prikupljeni otpad potrebno je odložiti u kontejnere, a prilikom spaljivanja rastinja i otpada na otvorenom prostoru treba to činiti sa manjim količinama otpada na dovoljnoj udaljenosti od objekata i stabala i pri tome obezbijediti dovoljne količine vode za gašenje mogućeg požara. 

 

U slučaju izbijanja požara treba odmah pristupiti njegovom gašenju i obavijestiti: Vatrogasce na broj telefona 123, Policiju na broj 122 i Operativni centar Kantonalne uprave civilne zaštite na broj telefona 121.