Postavljen prvi sloj asfalta na dijelu Kranjčevićeve ulice

Kako je predviđeno dinamikom radova na sanaciji dijela Kranjčevićeve ulice, koji su započeli 20. marta ove godine, radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka su uspjeli asfaltirati dio ove saobraćajnice između raskrsnica ulica Alipašine i Odobašine.

–Na ovom dijelu Kranjčevićeve ulice smo osim novog asfalta također uradili nivelaciju šahtova, šibera i rešetki, dok smo prethodno završili sa uklanjanjem starog asfalta i podloge, te smo uklonili stare i ugradili nove betonske ivičnjake u dužini od oko 130 metara. Sa postavljanjem završnog sloja asfalta ovaj dio ulice biće pušten u promet. U međuvremenu nastavljamo sa radovima na drugom dijelu između Odobašine i Doline ulice, objasnio je Mujo Topalović, šef gradilišta firme „Grakop“.  Za nadzor ovog projekta zadužena je firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.

 

Za realizaciju prve faze projekta Općina Centar je izdvojila 517.300 KM, dok je za realizaciju kompletnog projekta u usvojenom budžetu Općine Centar za 2020. godinu planirano milion konvertibilnih maraka za potpunu obnovu Kranjčevićeve ulice.

 

Duž ove ulice, na pomenutoj dionici između ulica Alipašina i Fra Anđela Zvizdovića, je prethodno realizovan projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže na osnovu sporazuma o realizaciji projekta kojeg su potpisali načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić, kantonalni ministar komunalne privrede i infrastrukture Srđan Mandić i direktor KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Enver Hadžiahmetović. Kako je najavio načelnik Ajnadžić, planiran je nastavak druge faze rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u Kranjčevićevoj ulici od objekta Osnovne škole „Isak Samokovlija“ u Fra Anđela Zvizdovića do raskrsnice sa Ulicom Halida Kajtaza.

Radnike na gradilištu je također obišao i načelnik Ajnadžić koji je tom prilikom prisutnima podijelio setove zaštitne opreme.