Intenzivirani radovi na obnovi saobraćajnice u Ulici Patriotske lige

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je u srijedu, 8. aprila 2020. godine zajedno sa saradnicima i direktorom Direkcije za puteve Kantona Sarajevo Selmirom Kovačem obišao lokalitet u Ulici Patriotske lige gdje su u toku radovi na rekonstrukciji saobraćajnice, II faza, od trolejbuske okretaljke kod Pionirske doline do raskrsnice ulica Bolnička i Patriotske lige kod pijace „Ciglane“.

Radove na drugoj fazi obnove saobraćajnice izvodi građevinska firma „Bosman“ koja je nakon provedene trenderske procedure izabrana kao najpovoljniji izvođač radova.

 

Prvobitno je bilo planirano da se projekat realizira u četiri faze s obzirom da se radi o izuzetno prometnoj saobraćajnici. Radovi na prvoj fazi, koja podrazumijeva dionicu od raskrsnice sa ulicama Bolnička i Koševo do raskrsnice ulica Bolnička i Patriotske lige kod pijace „Ciglane“ završeni su prošle godine. Druga faza je bila planirana od pijace „Ciglane“ do raskrsnice sa ulicama Marcela Šnajdera i Jezero kod stadiona Koševo, a treća od raskrsnice kod stadiona Koševo do trolejbuske okretaljke Jezero i na kraju četvrta faza od okretaljke Jezero do spoja sa Ulicom Armije Republike Bosne i Hercegovine na Slatini.

 

Zbog novonastale situacije u vezi sa širenjem koronavirusa, te uvedenim mjerama zabrane za funkcioniranje javnog gradskog prevoza čime je smanjen broj vozila koja saobraćaju ovom ulicom, odlučeno je da se preostale faze realizuju kao jedna, dakle u ovoj fazi biće obuhvaćen sav preostali neobnovljeni dio ulice. Kako je predviđeno projektom obnova će biti urađena samo na saobraćajnici, dok će sanacija trotoara biti urađena po potrebi.

 

-Prvobitno smo započeli sa radovima uklanjanja oštećenog asfalta duž saobraćajnice u Ulici „Patriotske lige“. Osim postavljanja novog asfalta također ćemo uraditi i nivelaciju i zamjenu oštećenih šahtova, linijskih rešetki i šibera za vodu, istakli su iz firme „Bosman“.

 

Projekat rekonstrukcije kompletne Ulice Patriotske lige, ukupne dužine od 2.430 metara, iznosi gotovo 740.000 KM, a finansijska sredstva su obezbijedili Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Općina Centar.

 

Za nadzor projekta je zadužen Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, dok je glavni projekat uradila projektantska firma „Saraj inženjering“ d.o.o. Sarajevo.