474 penzionera dobilo po 50 KM za najosnovnije namirnice

U okviru višegodišnjeg projekta „Hljeb i mlijeko za penzionere“, kojeg realizuje od 2009. godine, nadležna služba Općine Centar je završila isplatu finansijskih sredstava na račune 474 korisnika ovog projekta, za šta je izdvojen jednomjesečni iznos od 23.700 KM.

Od navedenog broja korisnika među dobitnicima sredstva je 417 penzionera sa minimalnim primanjima, te 57 socijalno ugroženih osoba preko 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju.

 

Sredstva su izdvojena kao participacija za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka.  U općinskom budžetu za 2020. godinu za ovu namjenu izdvojeno je 310.000 KM, a sredstva sa ovog budžetskog granta raspoređuje općinski načelnik zaključkom, na prijedlog Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar, u skladu sa utvrđenim kriterijima, a na osnovu podnesenih zahtjeva. Od navedenog iznosa 270.000 konvertibilnih maraka je obezbijeđeno za socijalno ugrožene penzionere dok je 40.000 konvertibilnih maraka namijenjeno socijalnim ugroženim osobama starijim od 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju.

 

Uslovi koje penzioneri moraju ispunjavati da bi ostvarili pravo na ovu pomoć je da imaju minimalnu penziju, odnosno da ukupna primanja domaćinstva ne prelaze iznos od 400 KM, što važi i za osobe preko 60 godina starosti. Podnosioci zahtjeva moraju biti prijavljeni najmanje dvije godine na području općine Centar. Osim toga, jednočlano domaćinstvo u svom vlasništvu može imati najviše 50 kvadrata stana u objektima kolektivnog stanovanja, a u slučaju da žive u individualnim stambenim jedinicama, dozvoljena veličina stana je do 60 kvadratnih metara. Za svakog narednog člana domaćinstva dodaje se po 15 kvadrata korisne stambene površine. Zahtjev za ovu vrstu pomoći dostupan je na Info pultu Općine Centar tokom cijele godine. Prilikom obrade pristiglih zahtjeva prioriteti su zahtjevi korisnika neke od narodnih kuhinja u Kantonu Sarajevo, osoba koja nemaju riješeno stambeno pitanje, korisnika subvencije za grijanje, te drugih prava koja su ostvarili putem Kantonalnog centra za socijalni rad, bolesnih, osoba čiji je jedini prihod njihova penzija, bez porodičnog staranja, starijih od 60 godina bez stalnih primanja... istakli su iz Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar.

 

S obzirom na trenutnu situaciju navedena sredstva će penzionerima itekako dobro doći, a pored navedenog formirani su mobilni timovi sastavljeni od volontera i uposlenika Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar, te aktivista Udruženja maloljetnih boraca Općine Centar.

 

Ovi mobilni timovi su do sada u svojim svakodnevnim obilascima posjetili preko 500 penzionera korisnika projekta „Hljeb i mlijeko“ i uručili im higijenske pakete sa sredstvom za dezinfekciju, po dva para zaštitnih maski i rukavica, te sapun i šampon.

 

Osim podjele higijenskih paketa za najugroženije kategorije stanovnika svakodnevno licima koja se nalaze u stanju socijalne potrebe i koji su ugroženi i ne mogu izaći iz svojih domova nastojimo pomoći i u nabavci neophodnih potrepština.

 

Brojevi na koji se građani Općine Centar mogu obratiti su: 033-860-106, 061-229-710, 060-315-4395 i 062-104-010.

 

Također, na teniskim terenima na Koševu postavljen je stacionar gdje uposlenici Centra za sport i rekreaciju i Centra kulture i mladih Općine Centar na brojeve telefona 062-022-032 primaju zahtjeve za pomoć.