7. VANREDNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA CENTAR

Sedma vanredna sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u utorak, 7. aprila 2020. godine u 10 sati. S obzirom na donesene mjere, a zbog sprečavanja širenja koronavirusa sjednica će biti održana putem video linka.

D N E V N I   R E D:

1. a) Usvajanje Zapisnika sa 51. sjednice Općinskog vijeća održane 27.02.2020. godine

1. b) Usvajanje Zapisnika sa 6. vanredne sjednice Općinskog vijeća održane 30.03.2020.godine

2. Viječnićki sat

3. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije Centar Sarajevo

4. a) Prijedlog Odluke umanjenju/oslobađanju naknade za zakup gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu pijace Sirano za vrijeme trajanja prirodne i druge nesreće uzrokovane koronavirusom (COVID-19)

4. b) Prijedlog Odluke o oslobađanju/umanjenju obaveze plaćanja zakupnine zakupcima poslovnih prostorija Općine Centar za vrijeme trajanja prirodne i druge nesreće uzrokovane koronavirusom (COVID-19)

4. c) Informacija o oslobađanju zakupa javnih površina na području Općine Centar Sarajevo

5. Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području Općine Centar Sarajevo u 2019. godini

6. Prijedlog odluke o kupovini neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta označenog kao k.č.286 i zk.ul. 148 K.O. Sarajevo MAHALA LV

7. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja Općinskog vijeća Centar Sarajevo broj:05-31-112/12-3 od 26.4.2013. godine pod brojem: 05-31-112/12-3