Nastavak podrške za ugrožene kategorije stanovnika

Po nalogu Općinskog načelnika dr. Nedžada Ajnadžića nastavljeno je pružanje pomoći najugroženijoj kategoriji stanovnika, odnosno licima koja se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Danas su savjetnik načelnika Bećir Sirovina, pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić i predsjednik Komisije Općinskog vijeća za boračka pitanja Dževad Jusić obišli pripadnika Armije RBiH Safeta Porobića u Ulici Danijela Ozme i uručili mu pakete hrane.

 

Ovo je samo jedna u nizu mjera i aktivnosti koje ova lokalna zajednica poduzima s ciljem pomoći stanovnicima koji žive na njenom području, ali i prevencije širenja koronavirusa.