Apel građanima da ostanu kući i reduciraju dolaske

Novo radno vrijeme Općine Centar od 9 do 13 sati

S ciljem realizacije mjera na sprečavanju širenja virusa utvrđenih odlukom Kriznog štaba Federacije BiH i naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS koordinacioni odbor Općine Centar Sarajevo je u nedjelju 22. marta održao hitni sastanak gdje su utvrđene nove mjere na zaštiti stanovnika i uposlenika.

Dr. Nedžad Ajnadžić je donio novu odluku o posebnom režimu rada službi Općine Centar Sarajevo sve dok traje opasnost od širenja koronavirusa.

 

Tako će od ponedjeljka 23. marta 2020. godine do daljnjeg, radno vrijeme Općine Centar biti od 9 do 13 sati.

 

Općinske službe stoje na raspolaganju građanima i zbog okolnosti koje vladaju sva pitanja i zahtjevi stranaka biće rješavani u skladu sa situacijom na terenu i uz maksimalno pojednostavljene procedure kako bi se izbjegli svi nepotrebni dolasci u Općinu i kontakti za koje je preporučeno da se svedu na što manju mjeru.

 

 

Korisnicima usluga još jednom upućujemo apel, da zbog lične sigurnosti, reduciraju svoje dolaske u Općinu, te da se prije dolaska u ovu lokalnu samoupravu informišu o svim pitanjima i zahtjevima putem emaila ili brojeva telefona koji se nalaze na sljedećem linku http://www.centar.ba/stranica/opcinske-sluzbe