Otkazana javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Skenderija“

Građani primjedbe, prijedloge i sugestije mogu dostavljati elektronskim putem do 2. aprila

S obzirom na naredbe i odluke Kriznog štaba Federacije i Kantona Sarajevo u vezi okupljanja građana, a s ciljem prevencije širenja koronavirusa općinski načelnik je donio odluku da se zakazana javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Skenderija“ - za stambeno-poslovni objekat na lokalitetu između ulica Skenderija i Podgaj otkazuje, te da će ista biti provedena elektronskim putem.


Naime, uvid u Nacrt plana koji je trebao biti prezentiran na javnoj raspravi 25. marta 2020. godine dostupan je na našoj web stranici, a građani sve svoje primjedbe i sugestije na materijal do 2. aprila mogu dostaviti putem e-maila: eldina.sehovic@centar.ba i selma.islambegovic@centar.ba .