Započela podjela higijenskih pakete za najugroženije stanovnike

Nakon što su po nalogu načelnika dr. Nedžada Ajnadžića iz budžeta Općine Centar izdvojena sredstva i nabavljeni paketi sa sredstvom za dezinfekciju, po dva para zaštitnih maski i rukavica, te sapun i šampon, započela je podjela na kućne adrese za penzionere koji se nalaze na evidenciji projekta „Hljeb i mlijeko“, a koji su ujedno i najugroženija kategorija.

Podjelu paketa vrše aktivisti Udruženja maloljetnih boraca zajedno sa predstavnikom Službe za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar.

 

Ovim putem još jednom upućujemo apel starijim sugrađanima da ostanu u svojim domovima, a da za sve nabavke koje podrazumijevaju izlazak iz kuće, pozovu aktiviste udruženja koji će za njih obaviti neophodni posao.

 

Brojevi na koji se građani Općine Centar mogu obratiti 24 sata dnevno su:

033-860-106, 061-229-710, 060-315-4395 i 062-104-010.