Počeli pripremni radovi na sanaciji drugog dijela Ulice Koševo

Tokom jučerašnjeg dana počeli su pripremni radovi na sanaciji drugog dijela Ulice Koševo od Ulice Sutjeska do Ulice maršala Tita u dužini od 330 metara.

Projekat sanacije ovog dijela pomenute saobraćajnice finansira Općina Centar u iznosu od gotovo 184.500 KM. Izvođač radova je Kantonalno javno komunalno preduzeće „Rad“, dok je za nadzor projekta zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.

 

Prema glavnom projektu, kojeg je uradila projektantska firma „Saraj inženjering“, na ovom dijelu Ulice Koševo je planirano uklanjanje postojećeg oštećenog asfalta, zamjena oštećenih ivičnjaka, te sanacija pješačkih trotoara što podrazumijeva preslagivanje i ugradnju novih ploča. Također, je planirana zamjena i nivelacija poklopaca uličnih slivnika, šahtova, šibera i hidranata. Na kraju ovih radova slijedi postavljanje dva sloja novog asfalta duž saobraćajnice na površini od 2.530 metara kvadratnih, te iscrtavanje horizontalne saobraćajne signalizacije. Rok za završetak ovih radova je 45 dana.

 

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je zajedno sa saradnicima i predstavnicom Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, obišao ovo gradilište. Kako je predviđeno, potpuna obustava saobraćaja motornih vozila je planirana od ponedjeljka, na osnovu odobrenja koje izdaje nadležno Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.