Općina obezbijedila higijenske pakete za najugroženije stanovnike

Shodno novonastaloj situaciji zbog pandemije koronavirusa, a imajući u vidu naredbe i preporuke kriznog štaba i Vlade Kantona Sarajevo, Udruženje maloljetnih boraca Općine Centar Sarajevo se obratilo načelniku dr. Nedžadu Ajnadžiću i obavijestilo ga da se kao društveno odgovorno Udruženje sa svim svojim kapacitetima stavlja na raspolaganje Općini Centar, odnosno Štabu civilne zaštite Općine Centar.

S obzirom na sve ozbiljniju situaciju i veći broj registrovanih zaraženih građana Bosne i Hercegovine načelnik Ajnadžić je donio odluku da se iz sredstava budžeta Općine Centar nabave paketi sa sredstvom za dezinfekciju, po dva para zaštitnih maski i rukavica, te sapunom i šamponom koji će biti uručeni penzionerima koji se nalaze na evidenciji projekta „Hljeb i mlijeko“, a koji su ujedno i najugroženija kategorija.

 

Uzimajući u obzir inicijativu Udruženja maloljetnih boraca odlučeno je da aktivisti ovog udruženja, zajedno sa predstavnikom Službe za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar, od petka 20. marta 2020. godine, započnu podjelu na kućne adrese navedenih stanovnika.

 

Ovim putem upućujemo i apel starijim sugrađanima da ostanu u svojim domovima, a da za sve nabavke koje podrazumijevaju izlazak iz kuće, stariji sugrađani sa područja općine Centar pozovu aktiviste Udruženja koji će za njih obaviti neophodni posao.

 

Brojevi na koje se građani općine Centar mogu obratiti 24 sata dnevno su:

033-860-106, 061-229-710, 060-315-4395 i 062-104-010.