Općina Centar prati stanje na terenu i poduzima potrebne mjere u cilju sprječavanja širenja koronavirusa

Nakon što je jučer Vijeće ministara Bosne i Hercegovine proglasilo vanredno stanje, odnosno stanje prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronavirusa, načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić prezentirao je danas mjere koje je u proteklom periodu provela Općina Centar na prevenciji širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19).

Načelnik Ajnadžić je naglasio da je odmah nakon otkrivanja prvog slučaja zaraze u Bosni i Hercegovini Općina Centar pokrenula aktivnosti na prevenciji širenja i ranog otkrivanja ove bolesti.

 

-Već početkom marta izdvojili smo novčana sredstva Domovima zdravlja za nabavku zaštitnih maski i odijela, te naložili dezinfekciju i kontinuirano čišćenje prostora Općine Centar Sarajevo. Naložili smo nabavku sredstava za dezinfekciju koja su postavljena na prometna mjesta dostupna građanima u zgradi Općine. Povećali smo broj uposlenika koji su angažovani na čišćenju, nabavljene su maske za uposlenike i dezinfikacioni otirači. U saradnji sa Zdravstvenim savjetom Općine Centar, a na osnovu preporuka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Zavoda za javno zdravstvo KS izradili smo uputstva za građane u vezi sa pojavom koronavirusa. Uputstva su postavljena na web stranici, oglasnim pločama, mjesnim zajednicama, haustorima i led displejima. U saradnji sa policijom intenzivno radimo na sklanjanju migranata sa raskrsnica, te sprečavanju prodaje higijenskih potrepština na ulicama. Također, u javnim ustanovama „Centar kulture i mladih“ i „Centar za sport i rekreaciju“ obustavljeni su svi projekti, a zatvoreni su i centri za zdravo starenje, te Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama s poteškoćama u razvoju. Odluka o posebnom režimu rada službi Općine Centar stupila je na snagu 13. marta. Navedenom odlukom je utvrđeno da sve stranke koje traže uslugu u Matičnom uredu ulaze u grupama od po šest ljudi, a pojedinačno na Protokol, dok ostali građani na svoj red čekaju u natkrivenom predulazu u Matični ured. Svi koji ulaze u Matični ured i prostor Općine na ulazu od uposlenika dobiju sredstvo kako bi izvršili dezinfekciju ruku prije predaje podnesaka. Svim strankama koje dolaze u prostorije Općine Centar se elektronskim putem mjeri tjelesna temperatura. Ulazak u prostor Općine Centar, osim Protokola i Matičnog ureda, do daljnjeg neće biti omogućen, osim u hitnim i prioritetnim slučajevima o čemu se stranke mogu informisati putem telefona službi. Izdvojili smo i sredstva za obuku roditelja i djece u vezi online nastave. Reducirali smo rad na terenu svih državnih službenika i namještenika Općine Centar Sarajevo, a također smo donijeli i naredbu svim državnim službenicima i namještenicima Općine Centar Sarajevo za poštivanje propisanih procedura u slučaju odlaska izvan Kantona Sarajevo. Na vanrednoj sjednici Općinskog štaba civilne zaštite donijeli smo odluku o izdvajanju sredstava za nabavku dva respiratora, sedam termalnih kamera, 10 UV lampi i sredstva za dezinfekciju i zaštitnu opremu za medicinsko osoblje. Naloženo je da se napravi plan čišćenja ulica i trgova koje će realizovati DVD Bjelave. Zaključeno je da se organizira dezinfekcija zajedničkih prostorija u zgradama kolektivnog stanovanja, kao i u prostorijama svih mjesnih zajednica. Zabranjeno je okupljanje i rad bifea u mjesnim zajednicama. Nabavljeni su higijenski paketi za penzionere koji su korisnici projekta „Hljeb i mlijeko“, a izdvojit ćemo sredstva za angažovanje volontera Crvenog križa koji će u slučaju pogoršanja situacije distribuirati namirnice, lijekove i osnovne potrepštine za najugroženije penzionere, pojasnio je Ajnadžić te još jednom uputio apel građanima da reduciraju dolazak u prostorije Općine, te da se ponašaju odgovorno i u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, te naredbama i preporukama kriznih štabova Federacije BiH i Kantona Sarajevo.

 

Na kraju je načelnik Ajnadžić posebno istakao da Koordinacioni tim za praćenje stanja u vezi sa pojavom koronavirusa, a kojeg čine Općinski štab civilne zaštite, Zdravstveni savjet Općine Centar, rukovodstvo Općinskog vijeća te predstavnici Klubova političkih stranaka koje participiraju u radu Općinskog vijeća, u skladu sa preporukama Federalnog štaba prati stanje na terenu i donosi odgovarajuće mjere.