Općina Centar izdvaja sredstva za kupovinu dva respiratora

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić koji je ujedno i komandant Općinskog štaba civilne zaštite sazvao je danas vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrana aktuelna situacija oko pojave koronavirusa (COVID-19). Sjednici su osim članova Općinskog štaba civilne zaštite prisustvovali i članovi Zdravstvenog savjeta Općine Centar te predstavnici Općinskog vijeća Centar na čelu sa predsjedavajućom Općinskog vijeća Karolinom Karačić.

Na sjednici je razgovarano o poduzimanju mjera u cilju sprečavanja i ranog otkrivanja bolesti izazvane koronavirusom, kao i koordiniranje aktivnosti između nadležnih institucija.

 

Prisutni su informirani o aktivnostima provedenim u proteklom periodu a shodno zaključcima sa prethodne vanredne sjednice Općinskog štaba civilne zaštite. Naime, Općina Centar je u saradnji sa Zdravstvenim savjetom izradila uputstvo za građane u vezi sa pojavom koronavirusa, koje je distribuirano na teritoriji ove lokalne zajednice, a na osnovu preporuka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Zavoda za javno zdravstvo KS. S ciljem realizacije mjera na sprečavanju širenja virusa utvrđenih odlukom Kriznog štaba Federacije BiH i naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS načelnik dr. Nedžad Ajnadžić donio je odluku i o posebnom režimu rada službi Općine Centar Sarajevo sve dok traje opasnost od širenja koronavirusa, te odluku o  prestanku rada centara za zdravo starenje kao i o obustavi projekata u javnim ustanovama „Centar kulture i mladih“ i „Centar za sport i rekreaciju“.

 

-Kao lokalna zajednica pokušat ćemo učiniti sve što je u našoj moći da spriječimo širenje koronavirusa. Spremni smo izdvojiti nekoliko stotina hiljada maraka za nabavku neophodne medicinske opreme, kao i za dezinfekciju prostora, poručio je Ajnadžić.

 

Jedan od zaključaka današnje vanredne sjednice je da će Općina Centar iz svog budžeta izdvojiti sredstva za nabavku dva respiratora, i to jedan za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu  i jedan za Opću bolnicu prim.dr. Abdulah Nakaš, zatim četiri termalne kamere, koje omogućavaju detekciju osoba sa povišenom tjelesnom temperaturom, 10 UV lampi, zatim sredstva za dezinfekciju i zaštitnu opremu za medicinsko osoblje.

 

Zaključeno je i da se intenzivno radi na dezinfekciji prostora na kojima se okuplja veći broj ljudi, te da se napravi plan čišćenja ulica i trgova. Također je zaključeno da se u koordinaciji sa upraviteljima organizira dezinfekcija zajedničkih prostorija u zgradama kolektivnog stanovanja, kao i u prostorijama svih mjesnih zajednica. Predloženo je da se na javna mjesta postave sredstva za dezinfekciju ruku a sve u cilju preventivne zaštite naših građana od koronavirusa.

 

Kada su u pitanju najugroženije kategorije stanovništva, a to su penzioneri i socijalno ugroženi, zaključeno je da se obezbijede osnovni higijenski paketi koji će sadržavati maske i sredstva za čišćenje i dezinfekciju.

 

Istovremeno, upućen je apel svim građanima da se ponašaju odgovorno i u skladu sa datim preporukama u smislu okupljanja na javnim mjestima, pa i ugostiteljskim objektima. Također je upućen apel građanima da reduciraju dolazak u prostorije Općine, s obzirom da je na snazi odluka o posebnom režimu rada službi Općine Centar Sarajevo sve dok traje opasnost od širenja koronavirusa. Mole se građani da reduciraju svoje kretanje, a da se o svim pitanjima i nejasnoćama informišu putem telefona.

 

Služba za opću upravu

Pomoćnica općinskog načelnika: Jasna BEBA

T: + 387 33 562 477

E: jasna.beba@centar.ba

 

INFO PUNKT OPĆINE CENTAR

T: + 387 33 562 379

T: + 387 33 562 381

Otvorena linija: + 387 33 216-006

 

Matični ured Općine Centar

T: + 387 33 562 386 (Šef matičnog ureda)

T: + 387 33 562 383 (Protokol Matičnog ureda)

T: + 387 33 562 432 (izdavanje izvoda)

T: + 387 33 562 433 (izdavanje izvoda)

T: + 387 33 562 434 (ovjera dokumenata)

T: + 387 33 562 480 (prijava rođenja i smrti)

 

Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti

Pomoćnica općinskog načelnika: Jasmina FAZLIĆ

T: + 387 33 562 368

E: jasmina.fazlic@centar.ba

 

Služba za civilnu zaštitu i  mjesne zajednice

Pomoćnik općinskog načelnika:  Vahid BEĆIREVIĆ

T:  + 387 33 562 342

E: vahid.becirevic@centar.ba

 

Služba za urbanizam i zaštitu okoliša

Pomoćnica općinskog načelnika: Amela LANDŽO

T:  + 387 33 562 323

E:  amela.landzo@centar.ba

 

 

Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina

Pomoćnica općinskog načelnika: Belma BAŠOVIĆ

T:  + 387 33 562 356

E:  belma.basovic@centar.ba

 

Služba za finasije, privredu i LER

Pomoćnik općinskog načelnika: Fahrudin KURTOVIĆ

T:  + 387 33 562 370

E:  fahrudin.kurtovic@centar.ba

 

Služba za registar i upravljanje imovinom

Pomoćnik općinskog načelnika:

T:  + 387 33 562 300

E:  @centar.ba

 

Služba za javne nabavke, zajedničke poslove i informatiku

Pomoćnik općinskog načelnika: Admir ŠEHOVIĆ

T: + 387 33 562 320

E: admir.sehovic@centar.ba

 

Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje

Pomoćnik općinskog načelnika: Samir ŠEHOVIĆ

T: + 387 33 562 405

E: samir.sehovic@centar.ba

 

Inspektorat

Glavna inspektorica: Vildana TASO-KAPETANOVIĆ

T:   +387 33 562 326

Viber: +387 61 936 742

F:  +387 61 488 842

E: inspekcija@centar.ba

 

Pravobranilaštvo Općine Centar

Pravobranilac: Suanita MELUNOVIĆ

T:+ 387 33 562 345

E: pravobranilastvo@centar.ba

 

Ured za internu reviziju

Glavni revizor: Lejla ŠIPUR

T:+ 387 33 562 446

E: lejla.sipur@centar.ba